ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อบทอาขยาน สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป.๕
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2561,15:41  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อบทอาขยานโคลงโลกนิติ ป.๕
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2561,15:37  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง โดยการสะกดคำตามรูปการเขียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,13:48  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,13:20  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการPLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,12:58  อ่าน 646 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อประกอบการเรียนการสอน Number
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,17:42  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อบัตรคำ Day of Week
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2560,15:02  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤมล สีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2560,15:27  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,13:55  อ่าน 490 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อบัตรภาพประกอบการสอน A-Z
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,11:21  อ่าน 657 ครั้ง
รายละเอียด..