ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,21:17  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,21:15  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,21:13  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,21:11  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,21:05  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,21:01  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,13:55  อ่าน 940 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่ออาจารย์ : นายประเทือง แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2558,08:35  อ่าน 622 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาครูด้านการใช้อินเตอร์เน็ตจัดการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายประเทือง แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2558,07:27  อ่าน 573 ครั้ง
รายละเอียด..