ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,13:55  อ่าน 756 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่ออาจารย์ : นายประเทือง แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2558,08:35  อ่าน 528 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาครูด้านการใช้อินเตอร์เน็ตจัดการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายประเทือง แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2558,07:27  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..