กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจงจิต ปรัชญพฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0918303221
อีเมล์ : Chongchit1542@gmail.com

นางสาวพรรษา ฉิมพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0899918311
อีเมล์ : sa13062520@gmail.com

นางสาวกมลชนก อินทร์เขาย้อย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4