กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจงจิต ปรัชญพฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวพรรษา ฉิมพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางกมลชนก เขาอินทร์ย้อย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0