กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธวัชชัย อ่ำสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0870908529
อีเมล์ : aummalin@hotmail.com

นายณัฐพล พันธุ์แตง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0907937922
อีเมล์ : ืnatthapon0908@gmail.com