กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภัคศรันย์ ชาปู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0862418283
อีเมล์ : Chabu chabu@hotmail.com