กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอานนท์ แผนสมบูรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0845507051
อีเมล์ : nont0224@hotmail.com