กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไพศาล โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0811972038

นางสาวดาราณี ใจดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0822992864
อีเมล์ : daranee.jaidee@gmail.com