กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0856360717
อีเมล์ : chumsongrich@hotmail.com

นายณัฐพล พันธุ์แตง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0907937922
อีเมล์ : natthapon0908@gmail.com

นายวิทวัส ศรีสำเนียม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0806695373