ปฐมวัย

นางสาวสายฝน ขำเขมร
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0892570173

นายปิยพงศ์ รุจินานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0806205610
อีเมล์ : Piya_pong14@hotmail.com