ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0819950299
อีเมล์ : onnachcha-p@hotmail.com
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,12:58  อ่าน 438 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการPLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายละเอียดผลงาน
รายงานการวิจัยชั้นเรียน  เรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความlสำคัญจากสื่อต่างๆ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โดยใช้กระบวนการ PLC   ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB

โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,12:58   อ่าน 438 ครั้ง