ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ 017

ด้วยโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  จะทำการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ 017  จำนวน 1 รายการ  ของโรงเรียนบ้านบ้านตลุงเหนือ  เลขที่  299  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองประดู่  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  รายละเอียดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน  แนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูสถานที่และวัสดุที่จะทำการรื้อถอนได้ที่โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  ตั้งแต่วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  และกำหนด   ขายทอดตลาดในวันที่  2  มีนาคม  2563  กำหนดให้ลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น.  และดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่างๆ ในการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน แบบ 017  ที่โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  ระหว่างวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  ในวันและเวลาราชการ  หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 080-024-1943 , 091-830-3221
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,13:20   อ่าน 287 ครั้ง