ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคุณครู
เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๖๐  คุณครูโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  ได้รับราวัลแห่งความภาคภูมิใจ  ดังนี้
๑. รางวัล OBEC Award  ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
-นางสาวภัคศรันย์  ชาปู่
๒. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี๒๕๖๐
-นายไพศาล  โพธิ์ทอง
-นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพุฒซ้อน
-นางสาวดวงทิพย์  แผนสมบูรณ์
-นายวีระวุฒิ  ศรีนิล
-นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
-นางสาวศิริวรรณ  เทวะผลิน
๓. รางวัลการประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์
-นายปิยะพงศ์  รุจินานนท์  รองชนะเลิศอันดับ ๑
นางสาวภัคศรันย์ ชาปู่
นายไพศาล โพธิ์ทอง
นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์
นายวีระวุฒิ ศรีนิล
นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
นายปิยะพงศ์ รุจินานนท์
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2560,15:41   อ่าน 537 ครั้ง