ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจัดทัศนศึกษา ณ  อุทยานราชภักดิ์,  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันเสาร์  ที่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2558,13:46   อ่าน 529 ครั้ง